Post image for Konflikthantering

Hur du hanterar konflikter är avgörande för hur dina relationer ser ut på arbetsplatser, såväl som hemma. Det har en avgörande betydelse för hur du själv mår och vad du kan prestera tillsammans med andra människor.

Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning – del 2

Thumbnail image for Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning – del 2

Det finns några konkreta lärdomar om konflikthantering som alla borde känna till. Lärdomar som hjälper dig att få konstruktivare konflikt. Andra delen av två.

Läs mer

Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning

Thumbnail image for Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning

Första delen av två om det mest grundläggande alla borde känna till om hur man hantera konflikter konstruktivt.

Läs mer

Medlingens principer

Thumbnail image for Medlingens principer

Medling som metod baserar sig på några tydliga principer, medling är: frivillig, faciliterande, försonlig, konfidentiell och icke uteslutande.

Läs mer

Vad är medling?

Thumbnail image for Vad är medling?

Medling är en metod för att lösa konflikter med hjälp av en utomstående neutral och opartisk tredje part. Medlaren hjälper parterna att själva finna en ömsesidigt acceptabel lösning och att bearbeta deras relation så att de kan lägga konflikten bakom sig.

Läs mer

Medling, konfliktcoachning och konflikthantering

Jag har nyligen uppdaterat min tjänstebeskrivning. Läs gärna mer om hur jag arbetar med konflikter i konfliktcoachning, medling och med skräddarsydd konflikthantering för arbetsgrupper, styrelser och organisationer.

Läs mer

Samverkan – konfliktstil

Thumbnail image for Samverkan – konfliktstil

Samverkan är när du strävar efter att tillgodose både dina egna och andras intressen. Det är lämpligt när ämnet är viktigt, när relationen är viktigt, när ni kan bidra med olika kunskaper och erfarenheter samt när ni behöver återuppbygga tillit till varandra.

Läs mer