NVC i en arbetsplatskonflikt

av Johan Ydrén, kategori Arbetsplatskonflikt

I ”The power of nonviolent communication” berättar engelska TCM, Total Conflict Management, hur de använde noviolent communication i en medling mellan chefer och personal. Med NVC kunde de hjälpa både parter att uttrycka sig utan anklagelser och skapa empatisk kontakt. Artikeln är en kort fallstudie.

Hjälp mig sprida texten

Leave a Comment

Previous post:

Next post: