NVC i en arbetsplatskonflikt

av Johan Ydrén, kategori Arbetsplatskonflikt

I ”The power of nonviolent communication” berättar engelska TCM, Total Conflict Management, hur de använde noviolent communication i en medling mellan chefer och personal. Med NVC kunde de hjälpa både parter att uttrycka sig utan anklagelser och skapa empatisk kontakt. Artikeln är en kort fallstudie.

Share

Leave a Comment

Previous post:

Next post: