From the category archives:

Konfliktskolan

Medlingens principer

Thumbnail image for Medlingens principer

Medling som metod baserar sig på några tydliga principer, medling är: frivillig, faciliterande, försonlig, konfidentiell och icke uteslutande.

Share
Läs mer

Vad är medling?

Thumbnail image for Vad är medling?

Medling är en metod för att lösa konflikter med hjälp av en utomstående neutral och opartisk tredje part. Medlaren hjälper parterna att själva finna en ömsesidigt acceptabel lösning och att bearbeta deras relation så att de kan lägga konflikten bakom sig.

Share
Läs mer

Konflikthantering

Thumbnail image for Konflikthantering

Hur du hanterar konflikter är avgörande för hur dina relationer ser ut på arbetsplatser, såväl som hemma. Det har en avgörande betydelse för hur du själv mår och vad du kan prestera tillsammans med andra människor.

Share
Läs mer

Samverkan – konfliktstil

Thumbnail image for Samverkan – konfliktstil

Samverkan är när du strävar efter att tillgodose både dina egna och andras intressen. Det är lämpligt när ämnet är viktigt, när relationen är viktigt, när ni kan bidra med olika kunskaper och erfarenheter samt när ni behöver återuppbygga tillit till varandra.

Share
Läs mer

Undvikande – konfliktstil

Thumbnail image for Undvikande – konfliktstil

Den undvikande konfliktstilen innebär att du varken engagerar dig i dina egna intressen eller någon annans. Det är lämpligt när du behöver fly, konflikten är någon annans problem eller när du behöver prioritera annat.

Share
Läs mer

Anpassning – konfliktstil

Konfliktstilen anpassning är när du låter den andra få som han eller hon vill. Det lämpar sig när du inser att du har fel, när harmoni är viktigt eller när det är bättre att ge sig än att fortsätta strida.

Share
Läs mer

Kompromiss – konfliktstil

Thumbnail image for Kompromiss – konfliktstil

Konfliktstilen kompromiss söker en lösning där ingen varken vinner eller förlorar allt. Den lämpar sig när det inte går att få till stånd en annan lösning och när det är bråttom.

Share
Läs mer