From the category archives:

Konfliktskolan

Lyssna, fönster eller spegel

Kommunikation kan fungera både som en spegel och ett fönster. Om det är en spegel ser du bara dig själv i någon annan. För att se någon som den är behöver du ett fönster.

Share
Läs mer

Förståelse är värt att kämpa för

Utan att lyssna och försöka förstå varandra går det inte att samarbeta. Det behövs för att bygga en gemensam grund.

Share
Läs mer

Bygga broar med kommunikation

Med kommunikation kan vi övervinna avstånden mellan oss och komma närmare att förstå andra.

Share
Läs mer

Förstå, ett omöjligt uppdrag

”Jag förstår” är ett vanligt uttryck men är det någonsin sant? Vi kan aldrig förmedla allt som skiljer oss åt. Att förstå att vi inte kan förstå fullständigt gör oss öppnare för att ta emot vad någon förmedlar.

Share
Läs mer

Aktivt lyssnande

Bli en bättre lyssnare Aktivt lyssnande är en form av lyssnande som under lång tid använts av människor som har lyssnande som yrke. Det går utmärkt att använda i vardagssituationer såväl som i kriser. När du vill komma människor närmare känslomässigt eller när det är viktigt att du får all fakta korrekt.

Share
Läs mer

Passiv, aggressiv, självhävdande kommunikation

Det finns tre sätt att kommunicera: passivt, aggressivt och självhävdande. God kommunikation gynnas av att man tar ansvar för att hävda sina egna behov och visar respekt för andras.

Share
Läs mer

Konflikter förvärras stegvis

Konflikter lever i en mening sitt eget liv. Vi använder oss reflexmässigt av beteenden som kan göra att vi förvärrar konflikter utan att mena det. Vi faller in i en negativ spiral med en allt värre konflikt utan att vi märker att vi är en del av att göra den värre. Om du tillåter att […]

Share
Läs mer