Sex behov behöver tillfredställas

av Johan Ydrén, kategori Konflikthanteringsprocess

Douglas E. Noll har skrivit en intressant liten artikel om sex behov han ständigt stöter på i konflikter. Han menar att återkommande behov är:

  • Att göra sig hörd och bli förstådd.
  • Bekräftelse på att deras sida av saken är rimlig och begriplig.
  • Rättfärdigande, att få rätt (inte nödvändigtvis att den andra har fel)
  • Rättvis process. Oavsett resultatet är det viktigt att man upplever sig varit med om en rättvis process.
  • Att göra skillnad och att ha åstadkommit något.
  • Trygghet och att uppleva sig ha kontroll.

The Six Needs of Conflict

Det är tänkvärt. Särskilt intressant tycker jag det är att reflektera över vilka behov man uppfyller i själva konflikthanteringsprocessen. Att sättet konflikthanteringen sköts på är viktigt i sig för parterna och inte bara resultatet.

Share

Previous post:

Next post: