Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning – del 2

av Johan Ydrén, kategori konflikthantering,konfliktlösning
Post image for Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning – del 2

7 – Det behövs bara en för att samarbeta

I förra delen konstaterades det att destruktiva konflikter bygger på kamp och att konstruktiva på samarbete. Det är enkelt att säga, men när du är indragen i en svår konflikt känns det säkert inte som att ni kan sätta er ner tillsammans och samarbeta. Råden i förra delen räcker rätt långt, men ett vanligt missförstånd behöver korrigeras. Det behövs inte två för att samarbeta.

Samarbete är förstås enklare om det är ömsesidigt, men om du är tillräckligt envis med att bådas intressen ska tillgodoses kan du ha en samarbetsinriktad attityd utan den andras hjälp. Intressant nog visar forskning dessutom att det är det bästa sättet att få den andra att samarbeta.

Du är inte bara tillräcklig för att skapa samarbete, du är dessutom din enda möjlighet. Vänta inte på att den andra ska ta första steget, ta ditt eget ansvar för din egen situation.

8 – Lita inte på motparten

När du lärt dig att samarbete är den mest konstruktiva attityden i konflikter är det dags för nästa läxa – lita inte på motparten. Det kan tyckas motsägelsefullt. Dra dig till minnes början på råd 4, ”var hård på intressen”. Du bör kämpa hårt för bådas intressen, men att förutsätta att den andra kommer ta hand om dina intressen om du tar hand om hans eller hennes leder i längden till destruktiva konflikter.

I själva verket är det bara av ondo att ha för höga förväntningar på att motparten ska ta hänsyn till dina behov. Jag förespråkar inte paranoia men att du är försiktig och planerar ditt agerande så att du kan sträva efter samarbete även om den andra inte gör det. Det går nämligen i de flesta fall.

Om du däremot förväntar dig samarbete är det stor risk att du förlorar mer än vad du mår bra av eller blir så besviken på  den andra att du inte orkar fortsätta vara konstruktiv.

9 – Konfrontera konflikter istället för att undvika dem

Konflikthantering är en balansakt.Vägen framåt är smal och kantas av två hot, eller rättare sagt frestelser. På ena sidan finns hotet om upptrappning och kampens obehag. På andras sidan den alltid närvarande möjligheten att undvika konflikter.

Konflikter behövs. Det är faktiskt så. Konflikter behövs för att lyfta fram skillnader. Skilda erfarenheter behöver mötas för att smältas samman till ny kunskap. Individers behöver konfrontera varandra med sina skilda behov för att allas intressen ska tillgodoses.

Inte minst är det viktigt för var och en som individ att hantera sina konflikter. Att anpassa sig, förneka motsättningar eller bara undvika dem kan leda till ångest, depressioner, stress, irritation, försämrad självkänsla o.s.v.

Ouppklarade konflikter innebär också att motsättningen består. Var därför även försiktig med att alltför snabbt tycka att ni nått ett avslut. Halvdana lösningar på konflikter kan hålla liv i problemen mycket länge.

10 – Naturliga missförstånd förmörkar bilden

Var och en av oss bär på en bild av människor omkring oss, en teori om varför andra beter sig som de gör och varför saker och ting sker. Vi behöver en sådan inre karta för att navigera genom livet. Den bygger förstås på vad vi observerar men är till stor del en bild fylld av hål som vi fyller med antaganden.

Konflikter försvåras av att vi tolkar världen selektivt. Särskilt i konflikter tycks det som att hjärnan är anpassad till att uppleva omvärlden i ett fientligt sken. Evolutionärt var det förmodligen gynnsamt när människans vardag präglades av kamp.

Ge akt på hjärnans förmåga att stödja kampen. Hjärnan tenderar att leta efter intryck som förstärker den uppfattning du redan har. Om du redan är tveksam till någon kommer du att lägga märke till det som bekräftar din tveksamhet i högre utsträckning än det som motsäger den, även om bevisen för att du har fel är lika starka. Du behöver aktivt motarbeta den tendensen för att få en korrekt bild.

Några goda tumregler kan vara att leta efter positiva beteenden hos motparten och hur du bidrar till det negativa, försök undvika tunnelseende genom att leta efter alternativa lösningar och tolkningsmöjligheter. Förutsätt att även motpartens bild av konflikten innehåller ett korn av sanning och ta reda på vad som stödjer motpartens bild.

11 – Behåll balansen mellan känsla och förnuft

Perceptionsproblemen förstärks av starka känslor. Om du har varit riktigt förälskad någon gång vet du säkert hur det förvrider både dig och bilden av den du älskar. Allt tycks bli vackrare och mer felfritt. Ilska och andra negativa känslor gör samma sak, fast tvärtom. Ju starkare känslan är ju mer förvriden blir bilden.

Känslor påverkar också vårt beteende. Har du varit riktigt ilsken någon gång känner du säkert igen att du ville agera ut ilskan, skrika, anklaga, fördöma, hytta med näven o.s.v. Därför är det viktigt att behålla balansen, att inte bli för känslosam. Det är å andra sidan inte heller en bra idé att trycka undan känslorna. De är en naturlig del av oss och att tro att man enbart är rationellt intellektuell är ofta en illusion som också skapar stora problem.

Du känner säkert igen känslan när du är relativt känslomässigt balanserad. Det är kanske så det känns just nu? Försök bevara den balansen även i konflikt och skapa strategier för hur du ska hantera situationen om du känner att du är på väg att förlora balansen. Kan en paus hjälpa?

12 – Överväg utomstående hjälp

Om du ändå inte når en lösning, överväg att skaffa hjälp. Att lösa konflikter konstruktivt är inte enkelt. Oavsett om du studerar skilsmässostatistik eller läser om krig i tidningens utrikesdel så är det lätt att finna bevis på att du inte är den enda som tycker att konflikter är svåra att lösa.

Konflikter är betydlig lättare att lösa tillsammans med en neutral part som är tränad i hjälpa er samarbeta. Även om du inte kan övertala motparten om att mötas kan du ha stor hjälp av en professionell konflikthanterare för att skapa samarbete mellan er.

Det är betydligt enklare, även med professionell hjälp, att lösa konflikter i ett tidigt skede än när de har gått långt på den destruktiva skalan.

Share

{ 1 trackback }

VD-kommentarer – 20 September 2011 | VD-BLOGG
september 20, 2011 kl. 22:58

{ 4 comments… read them below or add one }

Tibby maj 16, 2010 kl. 16:37

Hej!
Vilken underbar sida! Den har hjälpt mig mycket om hur jag ska hantera en konflikt och hur jag själv undviker att bli enkelspårig i en konflikt. Tack så mycket!

Johan Ydrén maj 17, 2010 kl. 16:00

Kul, tack!

Sara oktober 14, 2011 kl. 7:39

Oerhört generöst med alla fina tips, och ett fantastiskt jobb du lagt ned på sidan!

Patrik Öbrink juni 4, 2014 kl. 12:01

Mycket matnyttiga och användbara tips.

Previous post: