Empati som verktyg

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan

Lyssna gör du med mer än bara öronen. Budskapet består av så mycket mer än bara ord. Du behöver orden, intonation, kroppsspråket, kunskap om personen och omständigheterna för att förstå vad han eller hon uttrycker. Du behöver empati, förmågan att sätta sig in i någons situation och förstå den.

Det finns studier som visar att merparten av informationen som förmedlas när vi kommunicerar finns i annat än orden. I huvudsak i kroppsspråk och intonation. För att förstå någon behöver man därför ta in hela deras uttryckssätt.

Men lyssnande stannar inte där. Ofta skapar vi som lyssnare budskap helt utan att ett ord alls yttrats, kanske utan att den andra ens velat uttrycka något. Vi skapar mening från andra när vi själva uppfattar att en sådan förmedlats.

Ibland behöver du använda din empati och läsa mellan raderna för att förstå. Tolka in sådant som inte uttrycks men som du förstår av sammanhanget. Du kan märka vad någon inte säger eller vad de undviker att tala om. De kan sända dubbla budskap, de uttrycker något med ord och något annat med sitt kroppsspråk.

Du uppsöker kameraaffären för att höra vad som hänt med kameran de skulle laga. Expediten säger att det alldeles bestämt kommer vara klar senast på torsdag. Samtidigt upplever du att han skruvar på sig och ser besvärad ut.

”Vad händer om den ändå inte skulle vara klar på torsdag, kan ni kompensera mig på något sätt då?”

”Oroa dig inte, den är färdig på torsdag.”

”Bra, då kan vi väl säga att ni ger mig en ersättningskamera om den inte är det?”

”Nja, nä, det kan vi inte.”

Share

{ 1 trackback }

Jag går mil dina skor, men det är ju fortfarande dina! « TANT RASCH
november 14, 2009 kl. 18:55

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: