Förstå, ett omöjligt uppdrag

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan

”Jag förstår” är ett vanligt uttryck. Det speglar den förväntan många människor har på kommunikation, förståelse. Det är en god målsättning men inte ett realistiskt mål.

Att genuint förstå varandra skulle kräva att vi vore samma individ. I allt annat än ren faktabaserad information är det omöjligt. Skillnader i bakgrund, erfarenheter, personlighet, perspektiv gör att vi aldrig kan förstå varandra. Du är som individ så skild från andra individer att du inte kan se deras inre och de kan inte se ditt.

Vi står på varsin ö, byggd av våra erfarenheter, personligheter, behov och känslor. Vi kan se andra på deras öar men vi kan inte beträda dem.

Förståelse av en annan individ är alltid en gissning. Jag skulle önska att uttrycket ”jag förstår” aldrig mer yttrades. Att tro att du förstått är att stänga dörren för någon. Endast genom att lära oss att vi inte förstår kan vi öppna oss för att komma närmare förståelse. Vi kan bli bättre på att gissa om vi vet att det är det vi gör.

Share

{ 2 comments… read them below or add one }

Sandra Lodin juni 11, 2016 kl. 22:35

Hejsan!

Jag har en fråga jag har en konflikt som har pågått i flera år.
Vi kan inte tala alls med varandra.
Har du något tips och råd för att nå fram till den andra partern.
Han vägrar ta in mig när ja pratar.

NisseMyCat juni 13, 2016 kl. 11:09

Hej, det är svårt att svara på utan att var mer insatt. Ett generellt råd som jag förstås inte vet om det passar just din situation är att fundera på vad den andra parten behöver och hur du hindrar henne/honom att få det. Vi har i allmänhet svårt att fokusera på den andres behov i konflikter men genom att förstå dem kan det vara lättare att finna lösningar.

Previous post:

Next post: