Kamp – konfliktstil

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan
Post image for Kamp – konfliktstil

Andra benämningar på konfliktstilen kamp är konkurrens, tävlande och styrande.

Kamp återfinner du upp i det vänstra hörnet av grafen där omsorgen om de egna intressena är som högst och omsorgen om andras intressen är som lägst. Kamp är att kämpa om det som är viktigt för dig själv utan att ta hänsyn till andras behov.

Kampen är en maktorienterad konfliktstil där man använder sin makt för att vinna konflikten. Makten kan komma av ens position, roll, att man kontrollerar resurser eller att man har för förmåga att orsaka konsekvenser. Ofta är det en mellanmänsklig förmåga som att vara bra på att föra konflikt. Kanske är man bra på att argumentera, sura tills man får vad man vill eller att på ett rakt och tydligt sätt säga vad man behöver.

Att använda kamp kan vara att stå upp för sig själv, säga ifrån, hävda sina åsikter, markera sina gränser, stå för det du tror på, övertala, kräva, tävla, kontrollera, fatta beslut, instruera o.s.v. Det finns ett brett spektrum av sätt att kämpa.
Kamp bland konflikstilarna
Man brukar säga att kamp prioriterar egna intressen framför relationen. Du vinner på någon annans bekostnad. Den andra förlorar och är förmodligen inte lika nöjd med utgången av konflikten som du är. Ingen tycker om att bli överkörd, utnyttjad eller förbigången. I längden tär det på relationer om du ständigt kämpar för vad du vill utan att ta hänsyn.

Att i bli överkörd leder till minskat engagemang och samarbete. Du riskerar göra andra passiva, omotiverade och frustrerade. I längden kan människor som ständigt blir överkörda få minskad självrespekt och bli deprimerade. Det kan å andra sidan stärka din självkänsla att kämpa mot andra. Inte minst tenderar ilska och aggression stärka självkänslan och förmågan att ta för sig.

Det finns all anledning att fördjupa bilden en del. De flesta människor uppskattar om någon annan tar ansvar och visar ledarskap ibland. Att du ser till att få din vilja fram kan vara uppskattat. Det ger ju om inte annat den andra friheten att slippa ansvar och du bidrar med dina tankar och känslor.

I en ledarroll ska man använda sin makt. Det är en del av uppgiften. Det spelar ingen roll om du är chef, förälder, lärare, läkare eller någon annan med ansvar och ledaruppgifter. Du förväntas ta på dig ansvar och se till att ditt ledarskap märks. Det kan du göra på mer eller mindre konstruktivt eller destruktivt, men du behöver konfliktstilen kamp i din repertoar.

Att ständigt använda kamp är inte ensidigt positivt för dig själv, trots att du får dina intressen tillgodosedda. Att köra över någon kan ge bitter eftersmak. Ilska som för många är förknippat med kamp smakar illa och riskerar i längden försvåra för dig att närma dig andra empatiskt. Kampen i sig kan också göra att du glider allt längre bort från vad du verkligen behöver.

Destruktiv kamp förstärker konflikten och får parterna att polarisera sina ståndpunkter. Det tenderar att göra att man får sämre kontakt med sina egentliga behov. Det gör det också mindre sannolikt att man kan lära sig tillräckligt mycket om varandra för att skapa riktigt bra lösningar på konflikten.

Kampstilen är alltså huvudsakligen en bra metod att ta till när utgången är viktigare än relationen eller när det inte finns tid för andra lösningar. Samtidigt tenderar kampstilen att eskalera konflikter genom att sätta motsättningarna i ljuset och om den inte leder till ett avslut där den andra anpassar sig är det troligt att även den andra parten använder sig av kampstilen. Det är därför på sin plats att vara försiktig med att använda kamp när man ser tecken på att konflikten är på väg att eskalera. Om du vill kämpa måste du räkna med att kunna vinna.

När kamp är en bra konfliktstil

  • Ledarskap Någon behöver ta ansvar och fatta beslut, särskilt impopulära beslut som inte skulle kunna fattas om alla fick bestämma. Det är en del av ledarskapet om du är chef, förälder, lärare, polis eller någon annan med ansvar.
  • Gränssättning Vi är inte skyldiga att förhandla om vad som helst. Att säga nej och markera dina gränser är ett typiskt användningsområde för kampstilen.
  • Nöd I nödsituationer behöver man ibland reagera snabbt och resolut. Det är viktigare att agera än att diskutera Ett barn som är på väg ut på vägen framför en bil finns det inte tid att tala med, ett kraftfullt grepp och ett räddande ryck är en kampstil i rätt tid.
  • Energi Motsättningar och tävling kan vara destruktivt men det kan också skapa mycket energi och drivkraft. I rätt situationer och med rätt människor skapar kampstilen energi.
  • Försvar I en situation där andra använder kampstil kan du behöva använda den för att skydda dig själv eller andra.
  • Tidsbrist Kamp kan innebära ett mer effektivt beslutsfattande som inte kräver lika mycket resurser som kompromisser eller samverkan. Särskilt om din makt gör att du slipper motstånd.
  • Principer behöver skyddas Om du behöver upprätthålla principer trots kostnaden i det enskilda fallet.
Share

{ 4 trackbacks }

Konfliktstilar | Hantera konflikter ...
november 26, 2008 kl. 9:57
Testa konfliktstilar | Hantera konflikter ...
november 26, 2008 kl. 9:59
hanterakonflikter.se » Pierre Alwani
oktober 11, 2010 kl. 0:00
Konflikthantering » Pierre Alwani
oktober 11, 2010 kl. 11:35

{ 6 comments… read them below or add one }

marcellino roaks april 12, 2016 kl. 10:31

Intressant haha åååh

Oscar Wässman april 28, 2016 kl. 12:24

väldigt intressant fakta angående kamp, åwååhh

wonksi mars 24, 2021 kl. 11:51

Sheeeeeesh

Fabbe mars 24, 2021 kl. 11:51

Killen över mig luktar kiss

Fabbe mars 24, 2021 kl. 11:52

Även killen under mig

Oompa loompa mars 24, 2021 kl. 11:54

Oompa loompa doompety doo
I’ve got a perfect puzzle for you
Oompa loompa doompety dee
If you are wise you’ll listen to me
What do you get when you guzzle down sweets
Eating as much as an elephant eats
What are you at, getting terribly fat
What do you think will come of that
I don’t like the look of it
Oompa loompa doompety da
If you’re not greedy, you will go far
You will live in happiness too
Like the Oompa Loompa Doompety do
Doompety do

Leave a Comment

Previous post:

Next post: