Kommunikation, gemensam aktivitet

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan

Kommunikation är en gemensam aktivitet. Det kan missuppfattas som att någon talar och du lyssnar och tar emot. I verkligheten skapar ni ett budskap gemensamt. Ni är beroende av varandra.

Du som lyssnare kan inte förstå mer än vad som förmedlas av den som talar. För att budskapet ska gå fram är det en fördel om det är öppet, ärligt och tydligt uttryckt. Om talaren medvetet försöker vara vilseledande är det självklart ytterst svårt.

Samtidigt är talaren som försöker förmedla ett budskap helt i dina händer. Budskapet fångas upp, förstås och tolkas av dig. Utan en lyssnare som verkligen försöker förstå når den som talar aldrig fram. Som lyssnare behöver du inte vara passiv. I själva verket är det bra att ta ansvar för vad du hör genom att ta en aktiv roll som lyssnare.

Share

Leave a Comment

Previous post:

Next post: