Konflikten under ytan

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan

Ewa och Marcus arbetar båda på ett kontor i mellansvensk stad. Ända sedan Ewa blev befordrad och fick personalansvar ligger de i ständiga konflikter om schemaläggningen. Ewa förstår inte varför Marcus ska klaga på allt. Hur hon än gör blir det fel. Droppen var när hon ändrade schemat efter att han klagat och han kommenterade korrigeringen med att hon inte ens klarade att stå för sina egna beslut.

Marcus uppfattning är hon inte är kapabel att sköta sina nya uppgifter. Hon tänker alldeles för mycket på att vara snäll mot alla och i slutändan blir det ändå orättvist. Kontoret skulle behöva någon som honom som kan ta svåra beslut. Han skulle klara det bättre och är besviken för att de befordrade henne framför honom trots att han kämpar så för företagets skull.

Du har säkert varit med om konflikter där det är påtagligt att det ni bråkar om inte är den enda orsaken till problemet. Som i det klassiska exemplet när du kommer hem, fortfarande stressad över jobbet, och börjar bråka om att det är stökigt i hallen. Det ni säger till varandra handlar om hallen och annat som kommer upp som svar på din anklagelse. Konflikten drivs av så mycket mer än så, din stress, kvarvarande spänning sen förra grälet, o.s.v.

Öppet, dolt och omedvetet i konflikten

Konflikter är som isberg med en liten topp som sticker upp ovanför ytan och en massiv kärna under ytan. Ovanför ytan finns de presenterade problemen som är synliga för parterna. De ämnen ni talar med varandra om. Hur ni beter er mot varandra, känslor och attityder ni uttrycker öppet.

Den öppna nivån i konflikten är i allmänhet en liten del. Det kan också vara en mycket missvisande del om det inte råder stor öppenhet mellan er. Utan öppenhet och tillit döljs det väsentliga i konflikten under det som upplevs som strategiskt att föra fram.

Den öppna delen i konflikten mellan Ewa och Marcus är de konfliktämnen Marcus tar upp, det han klagar på. Hennes kommentarer när han klagar. Att han inte tyckte att hon kunde försvara sina egna beslut. Till den öppna delen hör också hur de beter sig mot varandra på jobbet.

Under den öppna nivån finns den dolda nivån i konflikten. Här återfinns allt som inte är synligt för motparten men som de själva känner till. Konfliktens dolda nivå kan innehålla såväl taktiska överväganden, som missförstånd och informationsbrist:

  • Taktiska överväganden. En del av konflikten är dold om vi tror att det gynnar oss att undanhålla den från motparten. Det kan röra sig om attityder och känslor vi inte vill stå för. Målsättningar och intressen vi döljer för motparten. Hur vi beter oss bakom kulisserna.
  • Missförstånd. En inte oväsentlig del av konflikter är dolda för att vi inte förstår varandra. Vi uppfattar inte andra korrekt och de uppfattar inte oss som vi verkligen är, särskilt inte när stämningen är spänd.
  • Informationsbrist. Det är svårt för dig att veta vilken information som är viktigt för att motparten ska förstå dig. Det gör det svårt att förmedla det väsentliga ens om du vill. På samma sätt är det förstås svårt för dig att förstå vilken information du saknar från motparten. Information som delas mellan parterna riskerar bli för ytlig. Då är delar av konflikten dolda för att vi inte delar med oss av vad som verkligen är viktigt för oss och varför.

På den dolda nivån finns Ewas växande frustration över vad hon upplever som Marcus ständiga klagomål. En frustration hon inte tagit upp med Marcus. Här finns Marcus uppfattning om att hon inte är kapabel att sköta sina uppgifter, att han tycker att schemaändringen blir orättvis. Men också hans besvikelse över att inte ha fått befordran, att han tycker att han kämpar hårt för företaget och att han tror att han skulle klarat chefsjobbet bättre.

I den omedvetna nivån i konflikten finner vi det som ingen av parterna vet om. Det kan låta diffust och är ofta det. Men det är bra att vara medveten om att det kan finnas drivkrafter i konflikten som ingen av parterna är medveten om. Det behöver inte vara mer komplicerat än att någon av parterna inte har formulerat vad som verkligen är viktigt eller vilka känslor han eller hon har.

Konfliktens omedvetna lager kan också handlar om sådant vi inte är tillräckligt självmedvetna för att känna till. Att vi reagerar enligt gamla mönster som var funktionella en gång i tiden men inte är det längre. De kan bestå av antaganden vi gör som vi inte är medvetna om, antaganden som ligger till grund för våra tankar. Kanske reagerar du instinktivt på något utan att egentligen veta varför du gör det.

Precis som parterna kan vi bara spekulera i vad som döljer sig i det omedvetna lagret i Ewa och Marcus konflikt. Marcus kanske bär med sig grundantaganden om att kvinnor är svaga ledare utan att vara medveten om det. Ewa kanske upplever att hon måste sätta sin personliga prägel på arbetet som nybliven chef. Eftersom hon inte formulerat det för sig själv inser hon inte hur det påverkar hennes agerande.

Lyft upp konflikten till ytan

Eftersom Marcus och Ewa bara är medvetna om delar av problemet är det svårt för dem att skapa en varaktig och konstruktiv lösning. Det kräver att de kan hantera alla problemområden och för att de ska kunna göra det behöver de lyftas upp till ytan.

Konflikthanteringsprocessen gynnas av att det finns en så stor gemensam kunskap som möjligt. Om den gemensamma berättelsen saknar information är det svårt att finna en lösning på konflikten. För att kunna hantera det som är viktigast för parterna krävs att de kan lägga fram det på bordet.

En del av en strategi för konstruktiv konflikthantering bör vara att aktivt sträva efter att ta reda på vad som döljer sig i konfliktens dolda och omedvetna lager. Samt att du strävar efter att föra fram det som du döljer för andra i dina lager.

Om du vill spekulera över vad som ligger dolt hos andra är en bra utgångspunkt att anta att de är hyggliga och rationella människor. De flesta människor är nämligen det, inte minst tycker de flesta att de själva är det. Så vill du förstå någon ur deras eget perspektiv, fundera på vad som skulle kunna förklara att en hygglig och rationell människa beter sig som personen gör.

Share

Previous post:

Next post: