Konflikter förvärras stegvis

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan

Konflikter lever i en mening sitt eget liv. Vi använder oss reflexmässigt av beteenden som kan göra att vi förvärrar konflikter utan att mena det. Vi faller in i en negativ spiral med en allt värre konflikt utan att vi märker att vi är en del av att göra den värre.

Om du tillåter att din konflikt förvärras kan upptrappningen bli permanent. Det är mycket svårare att förbättra en dålig relation än att förvärra en god så du tjänar på att vara varsam i relationer med andra.

Heta känslor eller attitydförändring

Konflikter eskalerar, intensifieras, på två sätt. Det första är en tillfällig upptrappning. Det är exempelvis när lugna samtal förvandlas till gräl. Vi hetsar upp oss och använder negativa försvarsbeteenden men sen lugnar vi ner oss igen. Den andra formen av eskalation är beständig. Det är när relationen stegvis förändras till det sämre. När känslor och attityder gentemot varandra förändras och inte svalnar av sig själva.

Känslor och försvar

Den flyktiga eskalationen kan vara nog så problematisk i stunden. Starka känslor och dåligt beteende är bekymmersamt, särskilt om parterna har olika temperament. Förflugna ord kan såra och skapa långvariga slitningar.

Den hetta som vissa kallar passion och andra besväras av är en del av konflikter. Det är svårt att helt undvika att någons känslor blossar upp och det behöver inte skada relationen långsiktigt. Men ohämmade försvarsbeteenden gör ju inte att man kommer närmare varandra och stärker relationen heller:

– Kan du ge mig sololjan?

– Jag tog inte sololjan, det gjorde ju du.

– Jag sa ju till dig att ta den, att du aldrig lyssnar.

– Om du inte tjatade jämt kanske jag skulle orka bry mig mer.

– Så nu är det mitt fel att du glömde sololjan?

– Nu börjas det igen, du är alltid ett sånt jävla offer.

Negativ spiral

Konflikter som tillåts fortlöpa och bli värre riskerar att permanentas. Det som händer när en konflikt eskalerar till att bli en av dessa segdragna historier är att parterna steg för steg förändrar attityder och känslor gentemot varandra och konflikten.

När känslorna och attityderna gentemot varandra blir negativare påverkar det hur man beter sig mot den andra. Att man börjar bete sig sämre riskerar i sin tur att ytterligare försämra den andras attityder och känslor. En negativ spiral bildas där parternas uppfattning om varandra blir allt sämre i takt med deras beteende.

Dåligt beteende befästs

Konflikter eskalerar, förvärras, stegvis. För varje steg konflikten tar nedåt sker det en varaktig försämring i konflikten. Den når en ny nivå där spelreglerna är annorlunda. Attityder, känslor och beteende gentemot motparten som skulle vara främmande i steget innan blir normala.

I praktiken kan parterna röra sig nedåt utan att riktigt märka det. Det kan kräva att någon annan påpekar förändringen eller att man börjar reflektera över hur man ser på varandra för att märka att det förändrats. Ofta sker förändringen genom att ett tråkigt beteende man har gentemot varandra när konflikten är som värst blir norm. Istället för att vara ett sätt att vara när konfliktens vågot går höga blir det ett vardagsbeteende.

Föreställ dig ett äkta par som ständigt skickar små giftpilar till varandra. Du har säkert upplevt ett sånt par eller varit en del av det själv. De påpekar felaktigheter, skuldbelägger, rättar varandra.

Det beter sig på ett sätt som de inte skulle accepterat innan ilskan, irritationen, i värsta fallet föraktet var befäst. Det går inte att föreställa sig paret bete sig på samma sätt medan de var nyförälskade. Deras relation har funnit ett annat trappsteg.

Arbetssam men möjlig väg tillbaks

Att konflikten har trappats upp några steg innebär inte att det är omöjligt att förbättra relationen och hantera konflikten. Men det gör det mycket svårare. Det kräver medvetet arbete. Den negativa spiralen måste vändas, för varje steg man tagit måste man ta ett steg tillbaka.

I sin ursprungsform är konflikthantering en form av problemlösning. En motsättning mellan parterna behöver redas ut och lösas. När konflikten rör sig nedåt i trappan växer konflikten. Fler motsättningar uppstår, negativa känslor och attityder byggs upp mellan parterna. Man kan behöva arbeta sig igenom allt detta negativa innan man återigen når ner till problemet.

Långsiktigt arbete med relationen

Är du inblandad i en konflikt där du märker att ni ständigt beter er illa mot varandra, där dina tankar om konflikten och din motpart varaktigt är negativa. Då behöver du fokusera konflikthanteringen på att förbättra relationen, inte bara lösa konflikten. Du behöver en strategi för att ta steg efter steg tillbaka tills du kommer till en nivå där relationen är tillräckligt bra för att det ska gå att arbeta gemensamt med den ursprungliga konflikten.

För att vända utvecklingen krävs arbete. Du behöver vara konsekvent och långsiktigt. När den andra har negativa attityder oh känslor gentemot dig tenderar han eller hon att se bara det som bekräftar den bild de redan har. Därför kan det ta lång tid att bygga upp tillit och förtroende igen. Även när du försöker närma dig motparten är han så inställd på att se det negativa att det är svårt för honom att märka att du försöker förändras. Samma sak gäller förstås omvänt. Det är svårt för dig att uppfatta när motparten försöker göra en positiv förändring, så försök vara öppen för att se den.

Share

{ 1 trackback }

| Spring - Löpning För Alla
juni 22, 2017 kl. 19:27

{ 1 comment… read it below or add one }

Ida maj 21, 2013 kl. 22:49

Hur ska man lösa en konflikt som sakta men säkert eskalerar neråt, men som ingen av parterna vill ska hamna där. En konflikt där båda parterna förstår varandra och varför konflikten finns, men inte hittar någon lösning eller något mer att säga. Att bara låta tiden gå och undvika ämnet funkar ju inte?

Det är väldigt lärorika texter du skriver! Jag har plöjt mig igenom flertalet och lär mig verkligen mycket om konflikter och mig själv!

Previous post:

Next post: