Konflikthantering

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan
Post image for Konflikthantering

Hur beter du dig i konflikter? När andra är i konflikt?

Hur du hanterar konflikter är avgörande för hur dina relationer ser ut på arbetsplatser, såväl som hemma. Det har en avgörande betydelse för hur du själv mår och vad du kan prestera tillsammans med andra människor. Hur du hanterar konflikter är inte minst viktigt om du har makt över andra som ledare, chef, lärare eller förälder.

Lär dig mer om konflikthantering. Mitt namn är Johan Ydrén och jag arbetar med konflikthantering och psykoterapi. Mitt mål är att du ska kunna lära dig mer om konstruktiv konflikthantering genom att läsa här, samt att göra reklam för mina tjänster förstås. Jag arbetar med konflikthantering i företag och med enskilda, läs gärna mer om det under tjänster.

Här finner du en ständigt växande artikelsamling. Den utvidgas i takt med att jag skriver i samband med mitt arbete och ibland p.g.a. önskemål från läsare, kontakta mig gärna på 073-150 65 56 eller info@hanterakonflikter.se

Konflikthantering för samarbete

En god grund för att lära sig mer om konflikthantering är att lära sig mer om olika sätt att förhålla sig till konflikter. Det kan du göra i min artikelserie om konfliktstilar.

Konstruktiva konflikthantering präglas av flexibilitet, att parterna inte fastnar i onödiga låsningar. Därför är det bra att öppna sinnet för att det finns många sätt att lösa en konflikt på som alla kan tillgodose dina intressen. En utgångspunkt för sådan reflektion är artikeln, leta lösning på rätt ställe.

Kommunikation har en särställning i konflikthantering. Inte för att den alltid är till godo, konflikter tenderar att både börja och sluta med kommunikation, utan för att den är enda sättet för parterna att nå varandra. En utgångspunkt för bättre kommunikation är att lära dig mer om bra och mindre bra sätt att uttrycka sig och att utveckla ditt lyssnande.

Share

{ 1 comment… read it below or add one }

Harry P. Nass maj 23, 2014 kl. 9:03

Den här hjälpte mig med mitt arbete, Tack!

Previous post:

Next post: