Undvikande – konfliktstil

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan
Post image for Undvikande – konfliktstil

En annan benämning på konfliktstilen undvikande är passivitet.

Undvikande återfinns längst ned i vänstra hörnet. Det betyder att när du använder den undvikande konfliktstilen tar du varken hänsyn till andras intressen eller dina egna. Precis som namnet antyder undviker man konflikten, ingen får vad de vill och konflikten löses inte utan finns kvar.

Som undvikande får man främst makt över konflikten genom sin förmåga att avstå från att föra konflikt. Du kan undvika själva konfliktsituationen genom att gå därifrån, diplomatiskt ignorera ämnen den andra tar upp, skjuta upp att konfrontera motparten tillfälligt, vara otillgänglig eller visa likgiltighet.

Som undvikande prioriterar du vare sig dig själv eller den andra. Både relationen och du blir lidande. Att använda undvikande kan vara att helt ignorera en konflikt. Om du verkligen vill förvägra den andra sina intressen kräver det förstås att den andra verkligen är beroende av din medverkan. Annars kanske de löser konflikten utan din inblandning.
Undvikande bland de övriga konfliktstilarna
Undvikande kan bli ett sätt att lägga locket på och undertrycka en konflikt som skulle behöva hanteras eller vara ett utslag av konflikträdsla som hindrar dig från att ta itu med sådant som egentligen skulle behöva redas ut. Det kan i längden tära på självkänslan och bygga upp negativa känslor.

Även om du undviker att ta tag i konflikten, så är det inte säkert att konflikten tar en paus inom dig och den du är i konflikt med. Konflikten kan ligga och gro och växa inom någon av er för att explodera igen vid ett senare tillfälle, kanske kring ett nytt ämne som är infekterat eftersom ursprungskonflikten inte reddes upp.

Störst risk är det som för alla konfliktstilar om du inte gör medvetna val utan reflexmässigt använder undvikande oftare än vad du borde. Men undvikande kan vara mycket hjälpsamt om det sker medvetet.

Konflikter som skjuts undan men inte försvinner av sig själva tenderar att bli allt mer svårlösta. Attityder och ståndpunkter hårdnar och fler blir indragna. Att undvika konflikter av konflikträdsla riskerar att göra att man får en ännu värre konflikt på halsen. Konflikter är enklare att lösa i ett tidigt skede.

Att undvika en konflikt kan också ge dig möjlighet att skapa en bättre situation. Du kan utnyttja tiden till att skaffa kompetent hjälp, ta reda på information eller låta känslorna svalna av så att ni kan föra ett konstruktivt samtal. Ett av de vanligaste goda råden om konflikthantering är att ta en paus och samla sig så att du inte beter dig överilat när känsloläget är högt.

Många konflikter behöver inte lösas. De kanske försvinner av sig själv om du ignorerar dem ett tag. Det är ett farligt resonemang eftersom konflikten tenderar att förvärras över tiden, men ibland finns det skäl att tro att de går över av sig själv. Andra konflikter kan inte lösas, som när du och någon annan har skilda värderingar. Utsikten för att ni ska kunna förändra varandra är dåliga så varför inte bara ignorera skillnaden?

När undvikande är en bra konfliktstil

  • Paus Att ta pauser är ofta en bra taktik i konflikthantering. Du kan använda pausen för att samla dig känslomässigt, få tid att undersöka alternativa lösningar, skaffa hjälp eller ta reda på mer information.
  • Flykt Talesättet säger att det är bättre att fly än illa fäkta. Det händer att det är sant även när vassa redskap inte är inblandade. Om enda alternativet är en förlust som orsakar mycket skada är det bättre att undvika konflikten.
  • Prioritera Alla konflikter är inte lika viktiga, att prioritera bort vissa kan hjälpa dig samla energi till de konflikter som verkligen betyder något. Om du har flera konflikter med samma person kan det också underlätta att prioritera vilken du ska ta itu med först.
  • Andras angelägenheter Vilka konflikter ska vi blanda oss i och vilka är upp till andra att lösa? Undvik de konflikter som hanteras bättre av andra.
  • Problemet löses av sig själv När det är sannolikt att konflikten försvinner av sig själv utan negativa konsekvenser. Konflikter blir dock i allmänhet svårare att lösa ju längre tiden går. Att vara överoptimistisk till att de ska gå över av sig själv kan straffa sig.
  • Avstå är den enda makten du har Att undvika konflikthantering kan ge dig mycket makt. Det är sällan konstruktivt men det kan ge dig mer makt än att gå i klinch med en motpart med mer makt.
Share

{ 3 trackbacks }

Samverkan - konfliktstil | Hantera konflikter ...
november 26, 2008 kl. 9:57
Konfliktstilar | Hantera konflikter ...
februari 16, 2009 kl. 11:04
hanterakonflikter.se » Pierre Alwani
oktober 11, 2010 kl. 0:24

{ 2 comments… read them below or add one }

Susanne november 25, 2018 kl. 3:54

Min Man gör detta och jag har börjat att mer och mer förakta honom otroligt mycket, jag har knappt någon respekt för honom längre. Jag funderar t.o.m på att lämna honom eftersom han vägrar att delta i en diskussion, om han ens säger något så brusar han bara upp och kommer med helt ologiska argument som är så dumma och löjliga att det förolämpar min intelligens…

Anonym december 13, 2018 kl. 17:04

det var väldigt personligt Susanne behövde du ventilera eller nått?

Previous post:

Next post: