Lusten att vinna övervinner rationaliteten

av Johan Ydrén, kategori Länktips

Vinnarinstinkten tar överhand

Jag har varit upptagen av annat och publicerat färre inlägg än vad jag önskat här. Därför känns det bra att kunna rekommendera en artikel som jag tyckte var intressant för att den visar upp ett grundläggande problem i konflikter i en miljö som sällan syns i svenska konflikthanteringssammanhang. Konflikthantering som ämne har som vägskäl hur man ser på konflikter, makt eller intressen, vinna/förlora eller vinn/vinn. Om man skjuter de intellektuella ståndpunkterna åt sidan tycks vi ha en inneboende dragning åt att kämpa mot varandra, att konkurrera, att ta för oss och försöka vinna. En drivkraft som försvårar det rationella tänkandet.

Artikeln ”When Winning is Everything” i Harvard Business Review inleds med frasen ”Har du någonsin fattat ett beslut i kampens hetta för att ställd inför konsekvenserna undrat, vad tänkte jag på?”. Författarna menar att det finns en adrenalindriven lust att vinna som påverkar förmågan till rationellt tänkande. De beskriver hur det påverkar beslutsfattare i några gigantiska förhandlingar i samband med företagsförsäljningar. Författarna pekar ut tre faktorer som de funnit förstärker lusten att vinna och försämrar förmågan till rationalitet:

  • Rivalitet – studier visar att tävling och konkurrens stör förmågan till rationellt tänkande. Påverkan blir som störst när man konkurerar med ett fåtal personer, särskilt när det bara finns en konkurrent.

  • Tidspress – tidsstress generellt minskar förmågan att fatta rationella beslut, särskilt förmågan att ta fram och använda relevant information för att lösa problem.

  • Att vara i blickfånget – närvaron av en publik, särskilt en engagerad sådan, minskar förmågan att hantera problemlösning och att vara kreativ.

Förekomsten av var och en av dessa tre faktorer visas vara ett hinder för rationella beslut men kombinationen av dem multiplicerar faran.

Artikeln avslutas med en sammanställning av metoder författarna funnit som minskar risken för irrationella beslut. De menar att man kan minska risken för att vinnarinstinkten ska försämra förmågan till rationalitet genom att motverka var och an av de tre faktorerna för sig. Några förslag upplevde jag som särskilt kreativa. För att motverka att rivalitet får en att fatta irrationella ekonomiska beslut menar de att man redan i förväg bör sätta en summa på hur mycket man är beredd att betala för förmånen att få vinna förhandlingen. Kanske kan det vara en tankeställare i en förhandling att tänka sig att man betalar en premie utöver vad man egentligen är villig att betala bara för att man vill besegra sin motpart. Risken för att man ska fatta dåliga beslut när man är i blickfånget minskar de genom att minska pressen eller dela ansvaret. Man kan exempelvis minska pressen genom att strukturellt se till att man inte bedöms för varje enskilt beslut utan summan av alla svåra beslut man tar. Jag tycker om det, inte minst för att de väljer att erkänna det allmänmänskliga i problemet istället för att lägga över ansvaret på den enskilda, något som är alltför lätt att göra när det handlar om känslor i en miljö där man förväntas kunna hantera dem.

Share

Previous post:

Next post: