Medling vid brott i GP

av Johan Ydrén, kategori Medling vid brott

”Enligt en studie från polishögskolan minskar risken att återfalla i brott med hälften för gärningsmän som genomgått medling. Och i Göteborg ökar intresset. Förra året fick medlingsverksamheten vid sociala resursförvaltningen in cirka 60 ärenden. Sedan årsskiftet har det redan kommit in 39.”

Detta glädjande budskap presenterar Göteborgs Posten, läs hela artikeln. Här berättar även Angeliqué Fors och Bernard le Roux om planerna för medlingsverksamheten i Göteborg. Det borde finnas en hel del kommuner som arbetar med att uppfylla reglerna för den nya lagen som säger att alla gärningsmän under 21 år ska erbjudas medling. Ta gärna lärdom av Göteborg som arbetat med detta ett tag och som jag råkar veta tycker det vore kul att få dela med sig av sin erfarenhet.

Share

Previous post:

Next post: