Medling vid sexuella övergrepp

av Johan Ydrén, kategori Medling

För ett par dagar sen skrev jag om Medlingens dag och särskilt om seminariet som intresserar mig om medling i samband med sexuella brott. Karin Sten Madsen har skrivit en artikel om erfarenheterna som heter, ”How Could You Do This to Me?”. I exemplen hon tar upp verkar upplevelsen varit stärkande för kvinnorna även i de fall det inte lett till något möte.

Madsen menar att en traditionell rättsprocess inte upplevs som en upprättelse eftersom den egentligen varken handlar om brottsoffret eller förövaren utan om lagöverträdelser. Förövarna behöver inte ta ansvar, i själva verket är ju försvarets syfte att minimera betydelsen av brottet. Offren blir inte mer än vittnen. De är inte delaktiga som några som ska upprättas eller behöver hjälp för att gå vidare. Medling är till skillnad mot det fokuserat på de inblandade, offret och förövaren, och deras behov.

Share

Previous post:

Next post: