Video med medling och dilemman

av Johan Ydrén, kategori Metod,Video

Professor James Coben har spelat in 31 korta videofilmer (några minuter styck) med medlingsfall som belyser olika problem som uppstått vid medlingar i verkliga konflikter. De är särskilt tänkvärda för jurister som är intresserade av medling eftersom många av problemen är juridiska och både parterna och medlarna i många fall är jurister. Men även för oss som inte har juridisk bakgrund är de en bra illustration av hur medlingar kan vara och många av fallen de illustrerar är värda att reflektera över även för medlare som inte är jurister.

Share

Previous post:

Next post: