Undvikande – konfliktstil

Thumbnail image for Undvikande – konfliktstil

Den undvikande konfliktstilen innebär att du varken engagerar dig i dina egna intressen eller någon annans. Det är lämpligt när du behöver fly, konflikten är någon annans problem eller när du behöver prioritera annat.

Läs mer

Anpassning – konfliktstil

Konfliktstilen anpassning är när du låter den andra få som han eller hon vill. Det lämpar sig när du inser att du har fel, när harmoni är viktigt eller när det är bättre att ge sig än att fortsätta strida.

Läs mer

Kompromiss – konfliktstil

Thumbnail image for Kompromiss – konfliktstil

Konfliktstilen kompromiss söker en lösning där ingen varken vinner eller förlorar allt. Den lämpar sig när det inte går att få till stånd en annan lösning och när det är bråttom.

Läs mer

Kamp – konfliktstil

Thumbnail image for Kamp – konfliktstil

Konfliktstilen kamp är den konfliktstil som visar mest omsorg om de egna intressena och minst om andras intressen. Den lämpar sig för nödsituationer, gränssättning, försvar och ledarskap.

Läs mer

Konfliktstilar

Konflikthantering kan du sköta på många olika sätt. Beroende på vad du önskar få ut av en konflikt kan du välja olika förhållningssätt till konflikten. Det finns fem olika sådana förhållningssätt. De brukar kallas konfliktstilar.

Läs mer

Kommunikation, gemensam aktivitet

Kommunikation är ett samspel.

Läs mer

Skingra dimman

Det finns en del praktiska åtgärder du kan göra för att hjälpa dig skingra dimman och förstå andra bättre.

Läs mer