Bygga broar med kommunikation

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan,Reflektioner

Kommunikation är vårt sätt att kompensera att vi inte kan vara någon annan. Det är vårt sätt att överbrygga avståndet mellan oss. Genom att kommunicera kan vi dela med oss av våra inre världar. Vi kan öppna oss och visa en del av vårt inre eller ta emot en bild av någon annans.

Genom att lyssna hjälper vi den som kommunicerar bygga en bro till oss. Vi får möjligheten att se mer av dem och hur verkligheten ser ut ur deras perspektiv. Det kräver att vi är villiga att ta emot vad de förmedlar. Allt för ofta förutsätter vi att vi redan vet. Fasta i förvisningen att vi vet hur det ser ut på andra sidan bron tar vi oss inte en titt.

”jag har skiljt mig” … ”vill du berätta mer?”

Share

Previous post:

Next post: