När Gandhi ber dig slå tillbaka

av Johan Ydrén, kategori Reflektioner

GandhiKonflikthantering handlar inte om att offra sig. Det är något jag önskar att jag kunde befästa i alla de som jag undervisar. Vi behöver tala mer om självhävdande för att inte konflikthantering ska bli självvåld.

Att lära sig hantera konflikter konstruktivt handlar på ett plan om att lära sig agera på ett sätt som möjliggör en konstruktiv lösning för alla parter. De tekniker kursdeltagare förväntar sig att få lära sig tenderar att handla om hur man agerar på ett konstruktivt sätt gentemot andra. I själva verket borde de flesta först lära sig att handla konstruktivt mot sig själva men det är givetvis svårt att lära ut när de kommer för något annat.

Även förgrundsgestalten för ickevåld, Gandhi, som kämpade för ickevåld hela livet och störtade en regim utan att använda våld menade att om du måste välja att förnedra dig själv eller slå någon annan så bör du välja att slå den andra. En av hans personliga styrkor var att han reste sig över alla försök att förnedra honom och därför kunde han använda sig av ickevåld. Samma regel gäller i alla relationer, låt ingen få dig att känna dig trampad på. Först då kan du lära dig att hantera konflikter tillsammans med den andra på ett konstruktivt sätt.

En annan förgrundsgestalt inom ickevåld som det talas mycket om är Marshall Rosenberg som skapat Non Violence Communication, även kallat NVC och giraffspråket. Han har ägnat hela sitt liv åt att kämpa mot våld, och med våld menar han allt han uppfattar som förtryck. Han har föreläst och undervisat i hela världen om hur människor ska kunna komma närmare varandra genom att inte trampa på någon. Samtidigt säger han att vägen dit går via att lära sig sätta sina egna gränser och hindra andra från att trampa på en. Det är först när man kan vara empatisk mot sig själv som det är möjligt att känna och visa äkta empati mot någon annan.

Jag tycker detta är kunskap som får alldeles för lite plats konflikthanteringssammanhang. Mänsklig interaktion florerar av sätt att trycka ner varandra och det behövs alternativ för att kunna hantera mellanmänskliga konflikter mer konstruktivt. Men jag skulle vilja hävda att det särskilt bland de som intresserar sig för konflikter är ett större problem att de trycker ner sig själva än att de trycker ner andra.

Vad upplever du självhävdande har för plats inom konflikthantering?

Share

Leave a Comment

Previous post:

Next post: