Konflikthantering på arbetsplatser, av Thomas Jordan

av Johan Ydrén, kategori Resurssidor

Alternativ konflikthantering eller konstruktiv konflikthantering som det kallas för av oss som är tveksamma inför ordet ”alternativ” är ett område som fått alldeles för lite uppmärksamhet i Sverige. Det är beklagligt men trenden tycks vända. Stora informationsinsatser är ett av de viktigaste resurserna för att sprida all den kunskap om konfliktlösning som trots allt finns. Det är därför en stor insats Thomas Jordan gjort med sajten Arbetsplatskonflikt. Där kan du finna mängder med artiklar för både allmänhet och professionella av Sveriges största profil i området.

Share

Previous post:

Next post: