Tjänster

Utbildning och föreläsning

Vill ni lära er mer om konflikthantering? Preventiv konflikthantering är det bästa sättet att arbeta med konflikter. Lär er utnyttja de goda konflikternas potential och undvika att de negativa konflikterna från att växa sig svårhanterliga. Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar av varierande längd men även kortare lunchföreläsningar.

Konfliktcoachning

Om du behöver hjälp att hantera en aktuell konflikt eller om du vill utveckla din personliga förmåga att hantera konflikter är konfliktcoachning ett effektivt alternativ. Tjänsten riktar sig både till dig som själv är inblandad i en konflikt och till dig som yrkesmässigt ingriper i andras konflikter.

I konfliktcoachning finner du ditt eget sätt att hantera konflikten men kan dra nytta av min expertkunskap i konflikthantering och kommunikation.

Fyra skäl att använda konfliktcoachning:

  • Det är lärorikt
  • Du behåller ansvaret för processen
  • Det kräver inte att andra parter är villiga hantera konflikten tillsammans med dig

Medling

Medling är en väletablerad metod för att lösa konflikter. Medlaren agerar som en neutral facilitator av konflikthanteringsprocessen. Det betyder att parterna behåller full kontroll över konflikten men får hjälp att pröva möjligheten till en ömsesidig lösning.

Medling är kostnads- och tidseffektivt. Konflikter som passar för medling kan i allmänhet lösas med några timmars möten mellan parterna under ledning av medlaren. Medling är särskilt lämpat i konflikter där det är viktigt att parterna har en fungerande relation  i framtiden.

Konsulttjänster

Behöver ni professionellt stöd med konflikter som inte ryms under de andra rubrikerna, tveka inte att kontakta mig för rådgivning.

{ 50 comments… read them below or add one }

Leave a Comment