Posts tagged as:

konflikthantering

Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning

Thumbnail image for Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning

Första delen av två om det mest grundläggande alla borde känna till om hur man hantera konflikter konstruktivt.

Share
Läs mer

Medlingens principer

Thumbnail image for Medlingens principer

Medling som metod baserar sig på några tydliga principer, medling är: frivillig, faciliterande, försonlig, konfidentiell och icke uteslutande.

Share
Läs mer

Vad är medling?

Thumbnail image for Vad är medling?

Medling är en metod för att lösa konflikter med hjälp av en utomstående neutral och opartisk tredje part. Medlaren hjälper parterna att själva finna en ömsesidigt acceptabel lösning och att bearbeta deras relation så att de kan lägga konflikten bakom sig.

Share
Läs mer

Konfliktstilar

Konflikthantering kan du sköta på många olika sätt. Beroende på vad du önskar få ut av en konflikt kan du välja olika förhållningssätt till konflikten. Det finns fem olika sådana förhållningssätt. De brukar kallas konfliktstilar.

Share
Läs mer

Konflikter förvärras stegvis

Konflikter lever i en mening sitt eget liv. Vi använder oss reflexmässigt av beteenden som kan göra att vi förvärrar konflikter utan att mena det. Vi faller in i en negativ spiral med en allt värre konflikt utan att vi märker att vi är en del av att göra den värre. Om du tillåter att […]

Share
Läs mer

Konflikter är möten mellan individer

Konflikter är ett möte mellan individer. Vi behöver vara oss själva och låta andra vara sig själva samtidigt. Konflikthanteringen präglas av vilken makt vi ger andra över oss själva, och vad vi kräver av dem.

Share
Läs mer

Kamp eller samverkan

Konstruktiv konflikthantering syftar till att göra båda parterna till vinnare, vinna-vinna. Alltför ofta hanteras konflikter på ett sätt som skapar förlorare. Det göder konflikträdsla, skapar sämre lösningar och tär på relationer.

Share
Läs mer