From the category archives:

ickevåld

Gratis föreläsningar om ickevåld från Berkeley

Söker man en bred bas i förståelse för konflikthantering eller om man alls är intresserad av konflikthantering på internationell nivå bör man sätta sig in i ickevålds, nonviolence, teori. Den bygger på lång erfarenhet av att skapa stora samhällsförändringar under mycket svåra förhållanden och ofta med mycket goda resultat. Personligen kan jag uppleva att det […]

Share
Läs mer