From the category archives:

Konfliktskolan

Konflikter är möten mellan individer

Konflikter är ett möte mellan individer. Vi behöver vara oss själva och låta andra vara sig själva samtidigt. Konflikthanteringen präglas av vilken makt vi ger andra över oss själva, och vad vi kräver av dem.

Share
Läs mer

Konflikten under ytan

Konflikter är som isberg med en liten synlig topp ovanför vattenytan och en massiv dold kärna under ytan. Konflikthantering bör sträva efter att synliggöra det som är dolt.

Share
Läs mer

Leta lösning på rätt ställe

Konflikter kan hanteras i tre olika arenor, den individuella, den mellanmänskliga, den strukturella. Välj arena för konflikthantering med omsorg.

Share
Läs mer

Kamp eller samverkan

Konstruktiv konflikthantering syftar till att göra båda parterna till vinnare, vinna-vinna. Alltför ofta hanteras konflikter på ett sätt som skapar förlorare. Det göder konflikträdsla, skapar sämre lösningar och tär på relationer.

Share
Läs mer