Posts tagged as:

alternativ konflikthantering

Konflikthantering på arbetsplatser, av Thomas Jordan

Alternativ konflikthantering eller konstruktiv konflikthantering som det kallas för av oss som är tveksamma inför ordet ”alternativ” är ett område som fått alldeles för lite uppmärksamhet i Sverige. Det är beklagligt men trenden tycks vända. Stora informationsinsatser är ett av de viktigaste resurserna för att sprida all den kunskap om konfliktlösning som trots allt finns. […]

Share
Läs mer