Posts tagged as:

kamp

Kamp – konfliktstil

Thumbnail image for Kamp – konfliktstil

Konfliktstilen kamp är den konfliktstil som visar mest omsorg om de egna intressena och minst om andras intressen. Den lämpar sig för nödsituationer, gränssättning, försvar och ledarskap.

Share
Läs mer

Kamp eller samverkan

Konstruktiv konflikthantering syftar till att göra båda parterna till vinnare, vinna-vinna. Alltför ofta hanteras konflikter på ett sätt som skapar förlorare. Det göder konflikträdsla, skapar sämre lösningar och tär på relationer.

Share
Läs mer