Posts tagged as:

Konflikthanteringsprocess

Konflikten under ytan

Konflikter är som isberg med en liten synlig topp ovanför vattenytan och en massiv dold kärna under ytan. Konflikthantering bör sträva efter att synliggöra det som är dolt.

Share
Läs mer

Sex behov behöver tillfredställas

Douglas E. Noll har skrivit en intressant liten artikel om sex behov han ständigt stöter på i konflikter. Han menar att återkommande behov är: Att göra sig hörd och bli förstådd. Bekräftelse på att deras sida av saken är rimlig och begriplig. Rättfärdigande, att få rätt (inte nödvändigtvis att den andra har fel) Rättvis process. […]

Share
Läs mer