Posts tagged as:

konstruktiv konflikthantering

Konflikten under ytan

Konflikter är som isberg med en liten synlig topp ovanför vattenytan och en massiv dold kärna under ytan. Konflikthantering bör sträva efter att synliggöra det som är dolt.

Share
Läs mer

Utanför lådan, innanför ringen

Outside the Box/ Inside the Ring är ett koncept för att lära barn och ungdomar konstruktiv konflikthantering. På deras hemsida finns utbildningsmaterial och en kursplan på 10 tillfällen med övningar, stenciler och upplägg som ska vara gratis för utbildare. Är du lärare och funderar på hur du ska lära ut konflikthantering i skolan är det […]

Share
Läs mer

Konflikthantering på arbetsplatser, av Thomas Jordan

Alternativ konflikthantering eller konstruktiv konflikthantering som det kallas för av oss som är tveksamma inför ordet ”alternativ” är ett område som fått alldeles för lite uppmärksamhet i Sverige. Det är beklagligt men trenden tycks vända. Stora informationsinsatser är ett av de viktigaste resurserna för att sprida all den kunskap om konfliktlösning som trots allt finns. […]

Share
Läs mer