Posts tagged as:

samverkan

Samverkan – konfliktstil

Thumbnail image for Samverkan – konfliktstil

Samverkan är när du strävar efter att tillgodose både dina egna och andras intressen. Det är lämpligt när ämnet är viktigt, när relationen är viktigt, när ni kan bidra med olika kunskaper och erfarenheter samt när ni behöver återuppbygga tillit till varandra.

Share
Läs mer