Posts tagged as:

behov

Långa och korta broar

Både närhet och avstånd kan försvåra för oss att förstå någon. Är de för olika oss kan det vara svårt att hitta den empatiska kopplingen. Är de för lika oss riskerar vi missa olikheterna som gör oss till individer.

Share
Läs mer

Sex behov behöver tillfredställas

Douglas E. Noll har skrivit en intressant liten artikel om sex behov han ständigt stöter på i konflikter. Han menar att återkommande behov är: Att göra sig hörd och bli förstådd. Bekräftelse på att deras sida av saken är rimlig och begriplig. Rättfärdigande, att få rätt (inte nödvändigtvis att den andra har fel) Rättvis process. […]

Share
Läs mer