Posts tagged as:

relation

Långa och korta broar

Både närhet och avstånd kan försvåra för oss att förstå någon. Är de för olika oss kan det vara svårt att hitta den empatiska kopplingen. Är de för lika oss riskerar vi missa olikheterna som gör oss till individer.

Share
Läs mer

Förståelse är värt att kämpa för

Utan att lyssna och försöka förstå varandra går det inte att samarbeta. Det behövs för att bygga en gemensam grund.

Share
Läs mer

Konflikter förvärras stegvis

Konflikter lever i en mening sitt eget liv. Vi använder oss reflexmässigt av beteenden som kan göra att vi förvärrar konflikter utan att mena det. Vi faller in i en negativ spiral med en allt värre konflikt utan att vi märker att vi är en del av att göra den värre. Om du tillåter att […]

Share
Läs mer

Kamp eller samverkan

Konstruktiv konflikthantering syftar till att göra båda parterna till vinnare, vinna-vinna. Alltför ofta hanteras konflikter på ett sätt som skapar förlorare. Det göder konflikträdsla, skapar sämre lösningar och tär på relationer.

Share
Läs mer