Posts tagged as:

vinna

Kamp – konfliktstil

Thumbnail image for Kamp – konfliktstil

Konfliktstilen kamp är den konfliktstil som visar mest omsorg om de egna intressena och minst om andras intressen. Den lämpar sig för nödsituationer, gränssättning, försvar och ledarskap.

Share
Läs mer

Passiv, aggressiv, självhävdande kommunikation

Det finns tre sätt att kommunicera: passivt, aggressivt och självhävdande. God kommunikation gynnas av att man tar ansvar för att hävda sina egna behov och visar respekt för andras.

Share
Läs mer

Lusten att vinna övervinner rationaliteten

Jag har varit upptagen av annat och publicerat färre inlägg än vad jag önskat här. Därför känns det bra att kunna rekommendera en artikel som jag tyckte var intressant för att den visar upp ett grundläggande problem i konflikter i en miljö som sällan syns i svenska konflikthanteringssammanhang. Konflikthantering som ämne har som vägskäl hur […]

Share
Läs mer