Posts tagged as:

ickevåld

När Gandhi ber dig slå tillbaka

Konflikthantering handlar inte om att offra sig. Det är något jag önskar att jag kunde befästa i alla de som jag undervisar. Vi behöver tala mer om självhävdande för att inte konflikthantering ska bli självvåld. Att lära sig hantera konflikter konstruktivt handlar på ett plan om att lära sig agera på ett sätt som möjliggör […]

Share
Läs mer

Kan man verkligen diskriminera mot diskriminering?

En insändare i dagens upplaga av .SE: Diskriminerade har i alla fall rätt att klaga Jag är en medelålders man med etnisk svensk bakgrund. Jag tillhör helt enkelt den enda grupp, av alla grupper, som INTE är diskriminerad, och det gör att jag känner mig … diskriminerad. Jag kan känna ett förakt från de andra […]

Share
Läs mer

Gratis föreläsningar om ickevåld från Berkeley

Söker man en bred bas i förståelse för konflikthantering eller om man alls är intresserad av konflikthantering på internationell nivå bör man sätta sig in i ickevålds, nonviolence, teori. Den bygger på lång erfarenhet av att skapa stora samhällsförändringar under mycket svåra förhållanden och ofta med mycket goda resultat. Personligen kan jag uppleva att det […]

Share
Läs mer