Posts tagged as:

individ

Långa och korta broar

Både närhet och avstånd kan försvåra för oss att förstå någon. Är de för olika oss kan det vara svårt att hitta den empatiska kopplingen. Är de för lika oss riskerar vi missa olikheterna som gör oss till individer.

Share
Läs mer

Förståelse är värt att kämpa för

Utan att lyssna och försöka förstå varandra går det inte att samarbeta. Det behövs för att bygga en gemensam grund.

Share
Läs mer

Förstå, ett omöjligt uppdrag

”Jag förstår” är ett vanligt uttryck men är det någonsin sant? Vi kan aldrig förmedla allt som skiljer oss åt. Att förstå att vi inte kan förstå fullständigt gör oss öppnare för att ta emot vad någon förmedlar.

Share
Läs mer

Konflikter är möten mellan individer

Konflikter är ett möte mellan individer. Vi behöver vara oss själva och låta andra vara sig själva samtidigt. Konflikthanteringen präglas av vilken makt vi ger andra över oss själva, och vad vi kräver av dem.

Share
Läs mer