Skingra dimman

av Johan Ydrén, kategori Konfliktskolan

Det finns en del praktiska åtgärder du kan göra för att hjälpa dig skingra dimman och se den andra tydligare.

Börja med att ta hand om dig själv. Om du är upptagen av vad du själv vill uttrycka eller känslomässigt involverad är det omöjligt att vara objektiv. En generell regel är att man måste vara empatisk mot sig själv innan man kan vara empatisk mot andra. Ta hand om dina känslor, ta exempelvis en paus för att samla dig om du behöver det.

Gör dig medveten om dina värderingar och åsikter. De påverkar vad du hör. Om du har en åsikt om en annan person kommer du ha lättare att upptäcka sådant som stödjer den åsikten än något som motsäger det. Försök aktivt leta efter positiva signaler om du är i konflikt med någon. Om du har åsikter i ett ämne kan det vara svårt att ifrågasätta det. Försök vara öppen för att lära dig något nytt och bilda dig en ny uppfattning, eller bara för att acceptera att andra kan tycka annorlunda.

Det kan vara mycket svårt att iaktta de snabba inre processerna som väljer vad vi uppfattar och skapar tolkningar. Försök motverka det genom att vänta med att värdera och börja med att bara ta in. Skilj på fakta, känslor och tolkningar. Dela upp dem i tre olika fack. Det gör det tydligare vad du observerar och vad du själv lägger till.

Berätta för andra vad du upplever att de sagt och fråga om du uppfattat dem korrekt. På så sätt kan du ta hjälp av dem för att skingra dimman och du visar att du verkligen vill förstå.

Share

Previous post:

Next post: