Posts tagged as:

förstå

Skingra dimman

Det finns en del praktiska åtgärder du kan göra för att hjälpa dig skingra dimman och förstå andra bättre.

Share
Läs mer

Empati som verktyg

Att lyssna är inte bara att höra ord. Det är att empatiskt tolka betydelse.

Share
Läs mer

Nyfiket lyssnande

Nyfikenhet hjälper dig lyssna och lära dig mer om vad andra har att dela med sig av.

Share
Läs mer

Långa och korta broar

Både närhet och avstånd kan försvåra för oss att förstå någon. Är de för olika oss kan det vara svårt att hitta den empatiska kopplingen. Är de för lika oss riskerar vi missa olikheterna som gör oss till individer.

Share
Läs mer

Förståelse är värt att kämpa för

Utan att lyssna och försöka förstå varandra går det inte att samarbeta. Det behövs för att bygga en gemensam grund.

Share
Läs mer

Förstå, ett omöjligt uppdrag

”Jag förstår” är ett vanligt uttryck men är det någonsin sant? Vi kan aldrig förmedla allt som skiljer oss åt. Att förstå att vi inte kan förstå fullständigt gör oss öppnare för att ta emot vad någon förmedlar.

Share
Läs mer