Posts tagged as:

kommunikation

Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning

Thumbnail image for Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning

Första delen av två om det mest grundläggande alla borde känna till om hur man hantera konflikter konstruktivt.

Share
Läs mer

Kommunikation, gemensam aktivitet

Kommunikation är ett samspel.

Share
Läs mer

Lyssna, fönster eller spegel

Kommunikation kan fungera både som en spegel och ett fönster. Om det är en spegel ser du bara dig själv i någon annan. För att se någon som den är behöver du ett fönster.

Share
Läs mer

Bygga broar med kommunikation

Med kommunikation kan vi övervinna avstånden mellan oss och komma närmare att förstå andra.

Share
Läs mer

Förstå, ett omöjligt uppdrag

”Jag förstår” är ett vanligt uttryck men är det någonsin sant? Vi kan aldrig förmedla allt som skiljer oss åt. Att förstå att vi inte kan förstå fullständigt gör oss öppnare för att ta emot vad någon förmedlar.

Share
Läs mer

Passiv, aggressiv, självhävdande kommunikation

Det finns tre sätt att kommunicera: passivt, aggressivt och självhävdande. God kommunikation gynnas av att man tar ansvar för att hävda sina egna behov och visar respekt för andras.

Share
Läs mer