From the category archives:

Konfliktskolan

Kamp – konfliktstil

Thumbnail image for Kamp – konfliktstil

Konfliktstilen kamp är den konfliktstil som visar mest omsorg om de egna intressena och minst om andras intressen. Den lämpar sig för nödsituationer, gränssättning, försvar och ledarskap.

Share
Läs mer

Konfliktstilar

Konflikthantering kan du sköta på många olika sätt. Beroende på vad du önskar få ut av en konflikt kan du välja olika förhållningssätt till konflikten. Det finns fem olika sådana förhållningssätt. De brukar kallas konfliktstilar.

Share
Läs mer

Kommunikation, gemensam aktivitet

Kommunikation är ett samspel.

Share
Läs mer

Skingra dimman

Det finns en del praktiska åtgärder du kan göra för att hjälpa dig skingra dimman och förstå andra bättre.

Share
Läs mer

Empati som verktyg

Att lyssna är inte bara att höra ord. Det är att empatiskt tolka betydelse.

Share
Läs mer

Nyfiket lyssnande

Nyfikenhet hjälper dig lyssna och lära dig mer om vad andra har att dela med sig av.

Share
Läs mer

Långa och korta broar

Både närhet och avstånd kan försvåra för oss att förstå någon. Är de för olika oss kan det vara svårt att hitta den empatiska kopplingen. Är de för lika oss riskerar vi missa olikheterna som gör oss till individer.

Share
Läs mer