Posts tagged as:

Konfliktstilar

Samverkan – konfliktstil

Thumbnail image for Samverkan – konfliktstil

Samverkan är när du strävar efter att tillgodose både dina egna och andras intressen. Det är lämpligt när ämnet är viktigt, när relationen är viktigt, när ni kan bidra med olika kunskaper och erfarenheter samt när ni behöver återuppbygga tillit till varandra.

Share
Läs mer

Undvikande – konfliktstil

Thumbnail image for Undvikande – konfliktstil

Den undvikande konfliktstilen innebär att du varken engagerar dig i dina egna intressen eller någon annans. Det är lämpligt när du behöver fly, konflikten är någon annans problem eller när du behöver prioritera annat.

Share
Läs mer

Anpassning – konfliktstil

Konfliktstilen anpassning är när du låter den andra få som han eller hon vill. Det lämpar sig när du inser att du har fel, när harmoni är viktigt eller när det är bättre att ge sig än att fortsätta strida.

Share
Läs mer

Kompromiss – konfliktstil

Thumbnail image for Kompromiss – konfliktstil

Konfliktstilen kompromiss söker en lösning där ingen varken vinner eller förlorar allt. Den lämpar sig när det inte går att få till stånd en annan lösning och när det är bråttom.

Share
Läs mer

Kamp – konfliktstil

Thumbnail image for Kamp – konfliktstil

Konfliktstilen kamp är den konfliktstil som visar mest omsorg om de egna intressena och minst om andras intressen. Den lämpar sig för nödsituationer, gränssättning, försvar och ledarskap.

Share
Läs mer

Konfliktstilar

Konflikthantering kan du sköta på många olika sätt. Beroende på vad du önskar få ut av en konflikt kan du välja olika förhållningssätt till konflikten. Det finns fem olika sådana förhållningssätt. De brukar kallas konfliktstilar.

Share
Läs mer

Testa konfliktstilar

1974 skapades det mest välkända testet för konfliktstilar. Döpt efter de som skapade det heter det Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, TKI. Testet är relativt enkelt med 30 frågor och det florerar en del andra test men TKI är det vanligaste. Med hjälp av frågorna får man reda på hur mycket man använder var och en […]

Share
Läs mer