Posts tagged as:

lyssna

Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning

Thumbnail image for Nyckeln till framgångsrik konfliktlösning

Första delen av två om det mest grundläggande alla borde känna till om hur man hantera konflikter konstruktivt.

Share
Läs mer

Kommunikation, gemensam aktivitet

Kommunikation är ett samspel.

Share
Läs mer

Empati som verktyg

Att lyssna är inte bara att höra ord. Det är att empatiskt tolka betydelse.

Share
Läs mer

Nyfiket lyssnande

Nyfikenhet hjälper dig lyssna och lära dig mer om vad andra har att dela med sig av.

Share
Läs mer

Lyssna, fönster eller spegel

Kommunikation kan fungera både som en spegel och ett fönster. Om det är en spegel ser du bara dig själv i någon annan. För att se någon som den är behöver du ett fönster.

Share
Läs mer

Förståelse är värt att kämpa för

Utan att lyssna och försöka förstå varandra går det inte att samarbeta. Det behövs för att bygga en gemensam grund.

Share
Läs mer

Bygga broar med kommunikation

Med kommunikation kan vi övervinna avstånden mellan oss och komma närmare att förstå andra.

Share
Läs mer